جهت واریز وجه کالای خریداری از طریق بانک سپه ، می توانید از یکی از اطلاعات زیر استفاده نمایید. پس از واریز وجه، تصویری از فیش واریزی را از طریق آیکون گفتگو، (آیکون بنفش رنگ گوشه پایین سمت چپ صفحه) برای همکاران ما در واحد فروش ارسال نمایید.

 

شماره کارت بانک سپه به نام مهدی تنها : 6211 3705 1010 5892

شماره حساب : 1490300656111

شماره شبا : IR790150000001490300656111