جهت واریز وجه کالای خریداری از طریق بانک ملی ، می توانید از یکی از اطلاعات زیر استفاده نمایید. پس از واریز وجه، تصویری از فیش واریزی را از طریق آیکون گفتگو، (آیکون بنفش رنگ گوشه پایین سمت چپ صفحه) برای همکاران ما در واحد فروش ارسال نمایید.

 

شماره کارت بانک ملی : 3384 9769 9973 6037

شماره شبا بانک ملی : IR770170000000349948765002

شماره حساب بانک ملی : 0349948765002