جهت واریز وجه کالای خریداری از طریق بانک مسکن ، می توانید از یکی از اطلاعات زیر استفاده نمایید. پس از واریز وجه، تصویری از فیش واریزی را از طریق آیکون گفتگو، (آیکون بنفش رنگ گوشه پایین سمت چپ صفحه) برای همکاران ما در واحد فروش ارسال نمایید.

 

شماره کارت بانک مسکن : 7237 6367 2313 6280